Cơ sở 1: 182 Phố Vọng - Thanh Xuân - Hà Nội | Hotline:090.2222.119

Cơ sở 2: 122 Chiến Thắng - Hà Đông - Hà Nội (đối diện cổng Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã)

| Hotline:093.6355.119

BẢNG GIÁ THAY PIN ĐIỆN THOẠI

 Tên máy  Bảng giá  Bảo hành
Iphone 4 200.000đ Bảo hành 12T
Iphone 4s 200.000đ Bảo hành 12T
Iphone 5 250.000đ Bảo hành 12T
Iphone 5s 250.000đ Bảo hành 12T
Iphone 5c 250.000đ Bảo hành 12T
Iphone 6 300.000đ Bảo hành 12T
Iphone 6 plus 450.000đ Bảo hành 12T
Iphone 6s 450.000đ Bảo hành 12T
Iphone 6s plus 550.000đ Bảo hành 12T
Iphone 7 600.000đ Bảo hành 12T
Iphone 7 Plus 700.000đ Bảo hành 12T
Ipad 2 550.000đ Bảo hành 3T
Ipad 3 550.000đ Bảo hành 3T
Ipad 4 550.000đ Bảo hành 3T
Ipad mini 1 450.000đ Bảo hành 3T
Ipad mini 2 550.000đ Bảo hành 3T
Ipad mini 3 600.000đ Bảo hành 3T
Ipad mini 4 700.000đ Bảo hành 3T
Ipad Air 1 600.000đ Bảo hành 3T
Ipad Air 2 800.000đ Bảo hành 3T
Samsung Note 1 300.000đ Bảo hành 3T
Samsung Note 2 300.000đ Bảo hành 3T
Samsung Note 3 350.000đ Bảo hành 3T
Samsung Note 4 450.000đ Bảo hành 3T
Samsung Note 5 450.000đ Bảo hành 3T
Samsung J500 350.000đ Bảo hành 3T
Samsung J510 400.000đ Bảo hành 3T
Samsung J5 Prime 450.000đ Bảo hành 3T
Samsung J700 400.000đ Bảo hành 3T
Samsung J710 400.000đ Bảo hành 3T
Samsung J7 Prime 400.000đ Bảo hành 3T
Samsung J7 Pro 450.000đ Bảo hành 3T
Samsung A500 400.000đ Bảo hành 3T
Samsung A510 450.000đ Bảo hành 3T
Samsung A520 450.000đ Bảo hành 3T
Samsung A700 450.000đ Bảo hành 3T
Samsung A710 450.000đ Bảo hành 3T
Samsung A720 450.000đ Bảo hành 3T
Lumia 625 300.000đ Bảo hành 3T
Lumia 720 300.000đ Bảo hành 3T
Lumia 730 300.000đ Bảo hành 3T
Lumia 1320 350.000đ Bảo hành 3T
Lenovo P780 300.000đ Bảo hành 3T
HTC M7 350.000đ Bảo hành 3T
HTC M8 400.000đ Bảo hành 3T
Oppo R831 250.000đ Bảo hành 3T
LG F240 350.000đ Bảo hành 3T
LG Gk F220 350.000đ Bảo hành 3T
Sony Z 300.000đ Bảo hành 3T
Sony Z1 300.000đ Bảo hành 3T
Sony Z2 300.000đ Bảo hành 3T
Sony Z3 350.000đ Bảo hành 3T
Sony Z3V 400.000đ Bảo hành 3T
Sony Z4 400.000đ Bảo hành 3T
Sony Z5 400.000đ Bảo hành 3T
Sony Z5 Premium 450.000đ Bảo hành 3T
Sony C3 400.000đ Bảo hành 3T
Sony C4 400.000đ Bảo hành 3T
Sony M5 400.000đ Bảo hành 3T

Bình luận Facebook