ĐC: 182 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội

Giờ mở cửa: Từ 8h - 19h Hàng ngày

Tìm chúng tôi trên:    

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAY KÍNH – MÀN HÌNH SAMSUNG
(Lưu ý: Bảng giá đã bao gồm công thay thế – tháo lắp)

 Tên máy  Thay kính  Màn hình chính hãng
GALAXY M20 350.000 – BH 36T 900.000 – BH 12T
GALAXY M21 400.000 – BH 36T 1.600.000 – BH 12T
GALAXY M30 400.000 – BH 36T 1.950.000 – BH 12T
GALAXY M31 400.000 – BH 36T 1.700.000 – BH 12T
GALAXY M30S 400.000 – BH 36T 1.950.000 – BH 12T
GALAXY M31 450.000 – BH 36T 1.950.000 – BH 12T
GALAXY M51 4.50.000 – BH 36T 2.300.000 – BH 12T
GALAXY A01 350.000 – BH 36T LH – BH 12T
GALAXY A02 350.000 – BH 36T LH – BH 12T
GALAXY A02S 350.000 – BH 36T 1.100.000 – BH 12T
GALAXY A10 350.000 – BH 36T 1.000.000 – BH 12T
GALAXY A10S 350.000 – BH 36T 1.000.000 – BH 12T
GALAXY A11 400.000 – BH 36T LH – BH 12T
GALAXY A12 400.000 – BH 36T LH – BH 12T
GALAXY A20 400.000 – BH 36T 1.650.000 – BH 12T
GALAXY A20S 400.000 – BH 36T 1.100.000 – BH 12T
GALAXY A21S 400.000 – BH 36T 1.300.000 – BH 12T
GALAXY A30 400.000 – BH 36T 1.800.000 – BH 12T
GALAXY A30S 400.000 – BH 36T 1.800.000 – BH 12T
GALAXY A31 400.000 – BH 36T LH – BH 12T
GALAXY A50 400.000 – BH 36T 1.900.000 – BH 12T
GALAXY A50S 400.000 – BH 36T 1.900.000 – BH 12T
GALAXY A51 400.000 – BH 36T 2.400.000 – BH 12T
GALAXY A52 450.000 – BH 36T 2.400.000 – BH 12T
GALAXY A52S 450.000 – BH 36T 2.400.000 – BH 12T
GALAXY A53 LH LH
GALAXY A70 450.000 – BH 36T 2.400.000 – BH 12T
GALAXY A71 450.000 – BH 36T 2.400.000 – BH 12T
GALAXY A72 LH LH
GALAXY A80 500.000 – BH 36T 2.800.000 – BH 12T
GALAXY A90 500.000 – BH 36T 2.500.000 – BH 12T
GALAXY A52 600.000 – BH 36T LH – BH 12T
GALAXY A72 600.000 – BH 36T LH – BH 12T
Galaxy S5 LH – BH 36T LH – BH 12T
Galaxy S6 400.000 – BH 36T 2.000.000 – BH 12T
Galaxy S6 Edge 600.000 – BH 36T 2.500.000 – BH 12T
Galaxy S6 Edge Plus 800.000 – BH 36T 3.000.000 – BH 12T
Galaxy S7 400.000 – BH 36T 2.000.000 – BH 12T
Galaxy S7 Edge 700.000 – BH 36T 3.300.000 – BH 12T
Galaxy S8 700.000 – BH 36T 3.100.000 – BH 12T
Galaxy S8 Plus 900.000 – BH 36T 3.500.000 – BH 12T
Galaxy S9 900.000 – BH 36T 3.500.000 – BH 12T
Galaxy S9 Plus 1.100.000 – BH 36T 3.700.000 – BH 12T
Galaxy S10 1.100.000 – BH 36T 4.800.000 - BH 12T
Galaxy S10 5G 1.500.000 – BH 36T 4.900.000 - BH 12T
Galaxy S10 Plus 1.300.000 – BH 36T 5.500.000 – BH 12T
Galaxy S10 Lite 900.000 – BH 36T 3.100.000 – BH 12T
Galaxy S20 1.600.000 – BH 36T 4.500.000 – BH 12T
Galaxy S20 Plus 1.600.000 – BH 36T 4.700.000 – BH 12T
Galaxy S20 Ultra 1.600.000 – BH 36T 4.800.000 – BH 12T
Galaxy S21 LH – BH 36T LH – BH 12T
Galaxy S21 Plus LH – BH 36T 5.500.000 – BH 12T
Galaxy S21 Ultra LH – BH 36T LH – BH 12T
Galaxy S22  LH – BH 36T LH – BH 12T
Galaxy S22 Ultra LH – BH 36T LH – BH 12T
Galaxy S23 LH LH
Galaxy S23 Plus LH LH
Galaxy S23 Ultra LH LH
Galaxy Note 2 200.000 – BH 36T LH – BH 12T
Galaxy Note 3 400.000 – BH 36T LH – BH 12T
Galaxy Note 4 400.000 – BH 36T 1.800.000 – BH 12T
Galaxy Note 5 400.000 – BH 36T 2.900.000 – BH 12T
Galaxy Note 7 (Note FE) 900.000 – BH 36T 3.100.000 – BH 12T
Galaxy Note 8 900.000 – BH 36T 4.200.000 – BH 12T
Galaxy Note 9 1.000.000 – BH 36T 4.000.000 – BH 12T
Galaxy Note 10 1.300.000 – BH 36T 4.500.000 – BH 12T
Galaxy Note 10 Plus 1.300.000 – BH 36T 5.500.000 – BH 12T
Galaxy Note Edge 1.000.000 – BH 36T 3.000.000 – BH 12T
Galaxy Note 10 Lite 500.000 – BH 36T 3.100.000 – BH 12T
Galaxy Note 20 1.600.000 – BH 36T 4.700.000 – BH 12T
Galaxy Note 20 Ultra 1.900.000 – BH 36T 6.500.000 – BH 12T
Galaxy Fold 1 1.500.000 – BH 36T 12.000.000 – BH 12T
Galaxy Fold 2 1.500.000 – BH 36T 12.000.000 – BH 12T
Galaxy Fold 3 1.500.000 – BH 36T 12.000.000 – BH 12T
Galaxy Fold 4 LH LH
Galaxy Z Flip 1 LH – BH 36T LH – BH 12T
Galaxy Z Flip 2 LH – BH 36T LH – BH 12T
Galaxy Z Flip 3 LH – BH 36T LH – BH 12T
Galaxy A3 – A300 (2015) 300.000 – BH 36T LH – BH 12T
Galaxy A3 – A310 (2016) 350.000 – BH 36T 1.650.000 – BH 12T
Galaxy A3 – A320 (2017) 350.000 – BH 36T LH – BH 12T
Galaxy A5 – A500 (2015) 350.000 – BH 36T LH – BH 12T
Galaxy A5 – A510 (2016) 350.000 – BH 36T 2.000.000 – BH 12T
Galaxy A5 – A520 (2017) 400.000 – BH 36T 2.000.000 – BH 12T
Galaxy A6 (2018) 400.000 – BH 36T 1.700.000 – BH 12T
Galaxy A6 Plus (2018) 400.000 – BH 36T 1.850.000 – BH 12T
Galaxy A7 – A700 (2015) 300.000 – BH 36T LH – BH 12T
Galaxy A7 – A710 (2016) 400.000 – BH 36T 2.000.000 – BH 12T
Galaxy A7 - A720 (2017) 400.000 – BH 36T 2.300.000 – BH 12T
Galaxy A7 - A750 (2018) 400.000 – BH 36T 1.800.000 – BH 12T
Galaxy A8 – A800 350.000 – BH 36T 2.100.000 – BH 12T
Galaxy A8 – A810 350.000 – BH 36T LH – BH 12T
Galaxy A8 - A530 (2018) 400.000 – BH 36T 2.100.000 – BH 12T
Galaxy A8 Plus - A730 (2018) 400.000 – BH 36T 2.100.000 – BH 12T
Galaxy A8 Star 400.000 – BH 36T 2.400.000 – BH 12T
Galaxy A9 - A900 400.000 – BH 36T 2.400.000 – BH 12T
Galaxy A9 Pro - A910 400.000 – BH 36T 2.400.000 – BH 12T
Galaxy A9 (2018) 400.000 – BH 36T 2.400.000 – BH 12T
Galaxy J2 (J200) 200.000 – BH 36T 1.450.000 – BH 12T
Galaxy J2 Prime 200.000 – BH 12T 700.000 – BH 12T
Galaxy J2 Pro (J250) 300.000 – BH 36T 1.400.000 – BH 12T
Galaxy J3 (J300) 2015 200.000 – BH 36T 1.400.000 – BH 12T
Galaxy J3 (J320) 2016 300.000 – BH 36T 1.350.000 – BH 12T
Galaxy J3 Pro 2017 (J330) 300.000 – BH 36T 850.000 – BH 12T
Galaxy J4 350.000 – BH 36T 1.450.000 – BH 12T
Galaxy J4 Plus 350.000 – BH 36T 950.000 – BH 12T
Galaxy J5 (J500) 300.000 – BH 36T 1.400.000 – BH 12T
Galaxy J5 Prime (One 5 2016) 300.000 – BH 36T 800.000 – BH 12T
Galaxy J510 300.000 – BH 36T 1.550.000 – BH 12T
Galaxy J520 350.000 – BH 36T LH – BH 12T
Galaxy J5 Pro 350.000 – BH 36T LH – BH 12T
Galaxy J6 (2018) 350.000 – BH 36T 1.650.000 – BH 12T
Galaxy J6 Plus (2018) 350.000 – BH 36T 950.000 – BH 12T
Galaxy J700 300.000 – BH 36T 1.800.000 – BH 12T
Galaxy J710 350.000 – BH 36T 1.750.000 – BH 12T
Galaxy J7 Prime 350.000 – BH 36T 850.000 – BH 12T
Galaxy J7 Pro 350.000 – BH 36T 1.700.000 – BH 12T
Galaxy J7 Plus 350.000 – BH 36T 2.000.000 – BH 12T
Galaxy J8 (2018) 350.000 – BH 36T 1.850.000 – BH 12T
GALAXY G530 250.000 – BH 12T 600.000 – BH 12T
GALAXY G531 250.000 – BH 12T 600.000 – BH 12T
GALAXY C7 450.000 – BH 36T LH – BH 12T
GALAXY C9 400.000 – BH 36T LH – BH 12T
GALAXY C9 Pro 400.000 – BH 36T 2.500.000 – BH 12T
 
 
===============================
 


Video thay mặt kính Samsung S10 Plus tại Phonestar


Video thay màn hình Samsung Note 8 tại Phonestar


Video thay mặt kính Samsung A80 tại Phonestar


Video thay màn hình Samsung A9 2018 tại Phonestar

 

KHI NÀO CẦN THAY MẶT KÍNH, MÀN HÌNH CẢM ỨNG SAMSUNG
• Mặt kính màn hình điện thoại bị bể kính, màn hình vẫn cảm ứng và hiển thị bình thường.
• Màn hình điện thoại bị lốm đốm, không hiển thị hoặc hiển thị một phần.
• Màn hình điện thoại bị nhiễu, nhòe màu, hiển thị màu không chính xác
• Màn hình điện thoại bị kẻ vạch, sọc ngang, sọc dọc, mất nét.
• Màn hình điện thoại bị rơi vỡ, va đập, tì đè không hiển thị.
 
QUY TRÌNH SỬA CHỮA, THAY THẾ
Bước 1: Kiểm tra và tiếp nhận máy.
Bước 2: Nhân viên tư vấn chỉ ra lỗi máy và thống nhất cách khắc phục với khách hàng.
Bước 3: Tiến hành xử lý, khắc phục pan bệnh của máy.
Bước 4: Vệ sinh sạch sẽ máy bên trong bên ngoài và nắp máy.
Bước 5: Kiểm tra, bàn giao viết phiếu bảo hành gửi khách hàng.
 
CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH
Bảo hành một đổi một nếu có lỗi trong thời gian bảo hành.
Bảo hành trên áp dụng cho tất cả linh kiện thay thế tại Phonestar.
 
CAM KẾT TẠI PHONESTAR
Phonestar là trung tâm sửa chữa uy tín tại Hà Nội. Quý khách khi đến với Phonestar sẽ được tận mắt chứng kiến quy trình sửa chữa ngay tại trung tâm, được tư vấn miễn phí cách sử dụng, tránh những lỗi mình hay gặp phải. Cùng với những tư vấn chân thật nhất cho việc lựa chọn linh kiện thay thế với chi phí hợp lý nhất. Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật viên có nhiều năm kinh nghiệm, thấu hiểu những pan bệnh nên hãy gọi ngay chúng tôi để được tư vấn và chuẩn đoán bệnh tốt nhất.
 
• Tất cả linh kiện thay thế đều là hàng zin mới 100%, khách hàng có thể xem trước khi quyết định.
• Hệ thống máy móc hiện đại, công nghệ mới nhất.
• Thay thế trực tiếp - Sửa chữa lấy ngay - Bảo hành dài hạn.
• Quá trình làm việc sửa chữa và thay thế linh kiện rõ ràng, nghiêm túc.
• Khách hàng sẽ được trực tiếp quan sát tất cả quy trình sửa chữa máy.
• Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm.
• Chi phí sửa chữa hợp lý nhất, tiết kiệm nhất cho khách hàng.
• Cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân trong máy của khách hàng khi sửa chữa.
 
 
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
TRUNG TÂM SỬA CHỮA BẢO HÀNH SMARTPHONE & TABLET
ĐC: 182 Phố Vọng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 090.2222.119
 
Hotline: 0962213866
Website: www.phonestar.vn

Mục liên quan

Thay màn hình Ipad

Thay kính, cảm ứng, màn hình

Thay màn hình Sony

Thay kính, cảm ứng, màn hình

Hotline 1
090.2222.119
Hotline 2
096 221 3866