+ CS1: 182 Phố Vọng,Thanh Xuân,HN - ĐT:090.2222.119

+ CS2: 122 Chiến Thắng,Hà Đông,HN

- ĐT:093.6355.119

+ CS3: 453 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, HN -ĐT:076.2233.119

BẢNG GIÁ THAY PIN IPHONE / IPAD / SAMSUNG "ZIN CHÍNH HÃNG"

 Tên máy  Bảng giá  Bảo hành     Tên máy  Bảng giá  Bảo hành
Iphone 5 250.000đ Bảo hành 12T     Samsung Note 5 450.000đ Bảo hành 3T
Iphone 5C 250.000đ Bảo hành 12T     Samsung Note 7 450.000đ Bảo hành 3T
Iphone 5S 250.000đ Bảo hành 12T     Samsung Note 8 500.000đ Bảo hành 3T
Iphone 6 300.000đ Bảo hành 12T     Samsung Note 9 500.000đ Bảo hành 3T
Iphone 6 Plus 400.000đ Bảo hành 12T     Samsung Note 10 500.000đ Bảo hành 3T
Iphone 6S 350.000đ Bảo hành 12T     Samsung Note 10 Plus 600.000đ Bảo hành 3T
Iphone 6S Plus 400.000đ Bảo hành 12T     Samsung S8 450.000đ Bảo hành 3T
Iphone 7 400.000đ Bảo hành 12T     Samsung S8 Plus 450.000đ Bảo hành 3T
Iphone 7 Plus 450.000đ Bảo hành 12T     Samsung S9 450.000đ Bảo hành 3T
Iphone 8 450.000đ Bảo hành 12T     Samsung S9 Plus 450.000đ Bảo hành 3T
Iphone 8 Plus 550.000đ Bảo hành 12T     Samsung S10 500.000đ Bảo hành 3T
Iphone X 800.000đ Bảo hành 12T     Samsung S10 Plus 600.000đ Bảo hành 3T
Iphone XR 800.000đ Bảo hành 12T     Samsung J500 600.000đ Bảo hành 3T
Iphone XS 800.000đ Bảo hành 12T     Samsung J510 300.000đ Bảo hành 3T
Iphone XS Max 900.000đ Bảo hành 12T     Samsung J5 Prime 400.000đ Bảo hành 3T
Iphone 11 LH Bảo hành 12T     Samsung J700 350.000đ Bảo hành 3T
Iphone 11 Pro LH Bảo hành 12T     Samsung J710 400.000đ Bảo hành 3T
Iphone 11 Pro Max LH Bảo hành 12T     Samsung J7 Prime 400.000đ Bảo hành 3T
Ipad 2 600.000đ Bảo hành 12T     Samsung J7 Pro 450.000đ Bảo hành 3T
Ipad 3 600.000đ Bảo hành 12T     Samsung J7 Plus 450.000đ Bảo hành 3T
Ipad 4 600.000đ Bảo hành 12T     Samsung J4 400.000đ Bảo hành 3T
Ipad Mini 1 450.000đ Bảo hành 12T     Samsung J4 Plus 450.000đ Bảo hành 3T
Ipad Mini 2 550.000đ Bảo hành 12T     Samsung J6 450.000đ Bảo hành 3T
Ipad Mini 3 600.000đ Bảo hành 12T     Samsung J6 Plus 450.000đ Bảo hành 3T
Ipad Mini 4 700.000đ Bảo hành 12T     Samsung J8 450.000đ Bảo hành 3T
Ipad Mini 5 700.000đ Bảo hành 12T     Samsung A510 400.000đ Bảo hành 3T
Ipad Air 1 800.000đ Bảo hành 12T     Samsung A520 400.000đ Bảo hành 3T
Ipad Air 2 800.000đ Bảo hành 12T     Samsung A600 450.000đ Bảo hành 3T
Ipad Pro 9.7 LH Bảo hành 12T     Samsung A6 Plus 450.000đ Bảo hành 3T
Ipad Pro 10.5 LH Bảo hành 12T     Samsung A710 400.000đ Bảo hành 3T
Ipad Pro 11 LH Bảo hành 12T     Samsung A720 400.000đ Bảo hành 3T
Ipad Pro 12.9 LH Bảo hành 12T     Samsung A7 2018 450.000đ Bảo hành 3T
          Samsung A8 2018 450.000đ Bảo hành 3T
          Samsung A8 Plus 450.000đ Bảo hành 3T
          Samsung A9 Pro 450.000đ Bảo hành 3T
          Samsung A920 500.000đ Bảo hành 3T
          Samsung M20 400.000đ Bảo hành 3T
          Samsung A10 / A10S 400.000đ Bảo hành 3T
          Samsung A20 / A20S 450.000đ Bảo hành 3T
          Samsung A30 / A30S 450.000đ Bảo hành 3T
          Samsung A50 / A50S / A51 450.000đ Bảo hành 3T
          Samsung A70 / A71 450.000đ Bảo hành 3T
          Samsung A80 500.000đ Bảo hành 3T

Bình luận Facebook

182 Phố Vọng
090.2222.119
122 Chiến Thắng
093.6355.119
453 Nguyễn Khang
076.2233.119