COVID-19 chúng tôi vẫn làm việc bình thường

Hotline 24/7 :096 221 3866

Địa chỉ: 182 Phố Vọng, Thanh Xuân, HN

Giờ mở cửa: Từ 8h - 19h Hàng ngày

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAY KÍNH – MÀN HÌNH SAMSUNG
(Lưu ý: Bảng giá đã bao gồm công thay thế – tháo lắp)

 Tên máy  Thay kính  Màn hình chính hãng
GALAXY M20 350.000 – Bảo hành 36T 1.000.000 – Bảo hành 12T
GALAXY M30 400.000 – Bảo hành 36T 1.950.000 – Bảo hành 12T
GALAXY M30S 400.000 – Bảo hành 36T 1.950.000 – Bảo hành 12T
GALAXY M31 450.000 – Bảo hành 36T 1.950.000 – Bảo hành 12T
GALAXY M51 550.000 – Bảo hành 36T 2.300.000 – Bảo hành 12T
GALAXY A01 350.000 – Bảo hành 36T LH – Bảo hành 12T
GALAXY A02 350.000 – Bảo hành 36T LH – Bảo hành 12T
GALAXY A02S 350.000 – Bảo hành 36T 1.100.000 – Bảo hành 12T
GALAXY A10 350.000 – Bảo hành 36T 1.000.000 – Bảo hành 12T
GALAXY A10S 350.000 – Bảo hành 36T 1.000.000 – Bảo hành 12T
GALAXY A11 400.000 – Bảo hành 36T LH – Bảo hành 12T
GALAXY A20 400.000 – Bảo hành 36T 1.650.000 – Bảo hành 12T
GALAXY A20S 400.000 – Bảo hành 36T 1.100.000  – Bảo hành 12T
GALAXY A21S 400.000 – Bảo hành 36T 1.300.000 – Bảo hành 12T
GALAXY A30 400.000 – Bảo hành 36T 1.800.000 – Bảo hành 12T
GALAXY A30S 400.000 – Bảo hành 36T 1.800.000 – Bảo hành 12T
GALAXY A31 400.000 – Bảo hành 36T LH – Bảo hành 12T
GALAXY A50 400.000 – Bảo hành 36T 1.900.000 – Bảo hành 12T
GALAXY A50S 400.000 – Bảo hành 36T 1.900.000 – Bảo hành 12T
GALAXY A51 400.000 – Bảo hành 36T 2.400.000 – Bảo hành 12T
GALAXY A70 450.000 – Bảo hành 36T 2.400.000 – Bảo hành 12T
GALAXY A71 650.000 – Bảo hành 36T 2.400.000 – Bảo hành 12T
GALAXY A80 500.000 – Bảo hành 36T 2.800.000 – Bảo hành 12T
GALAXY A32 500.000 – Bảo hành 36T LH – Bảo hành 12T
GALAXY A52 600.000 – Bảo hành 36T LH – Bảo hành 12T
GALAXY A72 600.000 – Bảo hành 36T LH – Bảo hành 12T
Galaxy S5 LH – Bảo hành 36T LH – Bảo hành 12T
Galaxy S6 LH – Bảo hành 36T LH – Bảo hành 12T
Galaxy S6 Edge LH – Bảo hành 36T LH – Bảo hành 12T
Galaxy S6 Edge Plus LH – Bảo hành 36T LH – Bảo hành 12T
Galaxy S7 400.000 – Bảo hành 36T 2.000.000 – Bảo hành 12T
Galaxy S7 Edge 700.000 – Bảo hành 36T 3.300.000 – Bảo hành 12T
Galaxy S8 900.000 – Bảo hành 36T 3.700.000 – Bảo hành 12T
Galaxy S8 Plus 900.000 – Bảo hành 36T 4.200.000 – Bảo hành 12T
Galaxy S9 900.000 – Bảo hành 36T 4.000.000 – Bảo hành 12T
Galaxy S9 Plus 1.100.000 – Bảo hành 36T 4.100.000 – Bảo hành 12T
Galaxy S10 1.300.000 – Bảo hành 36T 4.800.000 - Bảo hành 12T
Galaxy S10 5G 1.500.000 – Bảo hành 36T 4.900.000 - Bảo hành 12T
Galaxy S10 Plus 1.500.000 – Bảo hành 36T 5.500.000 – Bảo hành 12T
Galaxy S10 Lite 900.000 – Bảo hành 36T 3.100.000 – Bảo hành 12T
Galaxy S20 2.200.000 – Bảo hành 36T LH – Bảo hành 12T
Galaxy S20 Plus 2.200.000 – Bảo hành 36T 5.500.000 – Bảo hành 12T
Galaxy S20 Ultra 2.300.000 – Bảo hành 36T 6.500.000 – Bảo hành 12T
Galaxy S21 LH – Bảo hành 36T LH – Bảo hành 12T
Galaxy S21 Plus LH – Bảo hành 36T 5.500.000 – Bảo hành 12T
Galaxy S21 Ultra LH – Bảo hành 36T LH – Bảo hành 12T
Galaxy Note 2 200.000 – Bảo hành 36T LH – Bảo hành 12T
Galaxy Note 3 400.000 – Bảo hành 36T LH – Bảo hành 12T
Galaxy Note 4 400.000 – Bảo hành 36T 1.800.000 – Bảo hành 12T
Galaxy Note 5 400.000 – Bảo hành 36T 2.900.000 – Bảo hành 12T
Galaxy Note 7 (Note FE) 900.000 – Bảo hành 36T 2.500.000 – Bảo hành 12T
Galaxy Note 8 900.000 – Bảo hành 36T 4.200.000 – Bảo hành 12T
Galaxy Note 9 1.000.000 – Bảo hành 36T 4.300.000 – Bảo hành 12T
Galaxy Note 10 1.300.000 – Bảo hành 36T 4.700.000 – Bảo hành 12T
Galaxy Note 10 Plus 1.500.000 – Bảo hành 36T 5.500.000 – Bảo hành 12T
Galaxy Note Edge 1.000.000 – Bảo hành 36T 3.000.000 – Bảo hành 12T
Galaxy Note 10 Lite 700.000 – Bảo hành 36T 2.900.000 – Bảo hành 12T
Galaxy Note 20 2.200.000 – Bảo hành 36T LH – Bảo hành 12T
Galaxy Note 20 Ultra 2.400.000 – Bảo hành 36T 7.500.000 – Bảo hành 12T
Galaxy A3 – A300 (2015) 300.000 – Bảo hành 36T LH – Bảo hành 12T
Galaxy A3 – A310 (2016) 350.000 – Bảo hành 36T 1.650.000 – Bảo hành 12T
Galaxy A3 – A320 (2017) 350.000 – Bảo hành 36T LH – Bảo hành 12T
Galaxy A5 – A500 (2015) 350.000 – Bảo hành 36T LH – Bảo hành 12T
Galaxy A5 – A510 (2016) 350.000 – Bảo hành 36T 2.000.000 – Bảo hành 12T
Galaxy A5 – A520 (2017) 400.000 – Bảo hành 36T 2.000.000 – Bảo hành 12T
Galaxy A6 (2018) 400.000 – Bảo hành 36T 1.700.000 – Bảo hành 12T
Galaxy A6 Plus (2018) 400.000 – Bảo hành 36T 1.850.000 – Bảo hành 12T
Galaxy A7 – A700 (2015) 300.000 – Bảo hành 36T LH – Bảo hành 12T
Galaxy A7 – A710 (2016) 400.000 – Bảo hành 36T 2.000.000 – Bảo hành 12T
Galaxy A7 - A720 (2017) 400.000 – Bảo hành 36T 2.300.000 – Bảo hành 12T
Galaxy A7 - A750 (2018) 400.000 – Bảo hành 36T 1.800.000 – Bảo hành 12T
Galaxy A8 – A800 350.000 – Bảo hành 36T 2.100.000 – Bảo hành 12T
Galaxy A8 – A810 350.000 – Bảo hành 36T LH – Bảo hành 12T
Galaxy A8 - A530 (2018) 400.000 – Bảo hành 36T 2.100.000 – Bảo hành 12T
Galaxy A8 Plus - A730 (2018) 400.000 – Bảo hành 36T 2.100.000 – Bảo hành 12T
Galaxy A8 Star 400.000 – Bảo hành 36T 2.400.000 – Bảo hành 12T
Galaxy A9 - A900 400.000 – Bảo hành 36T 2.400.000 – Bảo hành 12T
Galaxy A9 Pro - A910 400.000 – Bảo hành 36T 2.400.000 – Bảo hành 12T
Galaxy A9 (2018) 400.000 – Bảo hành 36T 2.400.000 – Bảo hành 12T
Galaxy J2 (J200) 200.000 – Bảo hành 36T 1.450.000 – Bảo hành 12T
Galaxy J2 Prime 200.000 – Bảo hành 12T 700.000 – Bảo hành 12T
Galaxy J2 Pro (J250) 300.000 – Bảo hành 36T 1.400.000 – Bảo hành 12T
Galaxy J3 (J300) 2015 200.000 – Bảo hành 36T 1.400.000 – Bảo hành 12T
Galaxy J3 (J320) 2016 300.000 – Bảo hành 36T 1.350.000 – Bảo hành 12T
Galaxy J3 Pro 2017 (J330) 300.000 – Bảo hành 36T 850.000 – Bảo hành 12T
Galaxy J4 350.000 – Bảo hành 36T 1.450.000 – Bảo hành 12T
Galaxy J4 Plus 350.000 – Bảo hành 36T 950.000 – Bảo hành 12T
Galaxy J5 (J500) 300.000 – Bảo hành 36T 1.400.000 – Bảo hành 12T
Galaxy J5 Prime (One 5 2016) 300.000 – Bảo hành 36T 800.000 – Bảo hành 12T
Galaxy J510 300.000 – Bảo hành 36T 1.550.000 – Bảo hành 12T
Galaxy J520 350.000 – Bảo hành 36T LH – Bảo hành 12T
Galaxy J5 Pro 350.000 – Bảo hành 36T LH – Bảo hành 12T
Galaxy J6 (2018) 350.000 – Bảo hành 36T 1.650.000 – Bảo hành 12T
Galaxy J6 Plus (2018) 350.000 – Bảo hành 36T 950.000 – Bảo hành 12T
Galaxy J700 300.000 – Bảo hành 36T 1.800.000 – Bảo hành 12T
Galaxy J710 350.000 – Bảo hành 36T 1.750.000 – Bảo hành 12T
Galaxy J7 Prime 350.000 – Bảo hành 36T 850.000 – Bảo hành 12T
Galaxy J7 Pro 350.000 – Bảo hành 36T 1.700.000 – Bảo hành 12T
Galaxy J7 Plus 350.000 – Bảo hành 36T 2.000.000 – Bảo hành 12T
Galaxy J8 (2018) 350.000 – Bảo hành 36T 1.850.000 – Bảo hành 12T
GALAXY G530 250.000 – Bảo hành 12T 600.000 – Bảo hành 12T
GALAXY G531 250.000 – Bảo hành 12T 600.000 – Bảo hành 12T
GALAXY C7 450.000 – Bảo hành 36T LH – Bảo hành 12T
GALAXY C9 400.000 – Bảo hành 36T LH – Bảo hành 12T
GALAXY C9 Pro 400.000 – Bảo hành 36T 2.500.000 – Bảo hành 12T
 
 
===============================
 


Video thay mặt kính Samsung S10 Plus tại Phonestar


Video thay màn hình Samsung Note 8 tại Phonestar


Video thay mặt kính Samsung A80 tại Phonestar


Video thay màn hình Samsung A9 2018 tại Phonestar

 

KHI NÀO CẦN THAY MẶT KÍNH, MÀN HÌNH CẢM ỨNG SAMSUNG
• Mặt kính màn hình điện thoại bị bể kính, màn hình vẫn cảm ứng và hiển thị bình thường.
• Màn hình điện thoại bị lốm đốm, không hiển thị hoặc hiển thị một phần.
• Màn hình điện thoại bị nhiễu, nhòe màu, hiển thị màu không chính xác
• Màn hình điện thoại bị kẻ vạch, sọc ngang, sọc dọc, mất nét.
• Màn hình điện thoại bị rơi vỡ, va đập, tì đè không hiển thị.
 
QUY TRÌNH SỬA CHỮA, THAY THẾ
Bước 1: Kiểm tra và tiếp nhận máy.
Bước 2: Nhân viên tư vấn chỉ ra lỗi máy và thống nhất cách khắc phục với khách hàng.
Bước 3: Tiến hành xử lý, khắc phục pan bệnh của máy.
Bước 4: Vệ sinh sạch sẽ máy bên trong bên ngoài và nắp máy.
Bước 5: Kiểm tra, bàn giao viết phiếu bảo hành gửi khách hàng.
 
CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH
Bảo hành một đổi một nếu có lỗi trong thời gian bảo hành.
Bảo hành trên áp dụng cho tất cả linh kiện thay thế tại Phonestar.
 
CAM KẾT TẠI PHONESTAR
Phonestar là trung tâm sửa chữa uy tín tại Hà Nội. Quý khách khi đến với Phonestar sẽ được tận mắt chứng kiến quy trình sửa chữa ngay tại trung tâm, được tư vấn miễn phí cách sử dụng, tránh những lỗi mình hay gặp phải. Cùng với những tư vấn chân thật nhất cho việc lựa chọn linh kiện thay thế với chi phí hợp lý nhất. Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật viên có nhiều năm kinh nghiệm, thấu hiểu những pan bệnh nên hãy gọi ngay chúng tôi để được tư vấn và chuẩn đoán bệnh tốt nhất.
 
• Tất cả linh kiện thay thế đều là hàng zin mới 100%, khách hàng có thể xem trước khi quyết định.
• Hệ thống máy móc hiện đại, công nghệ mới nhất.
• Thay thế trực tiếp - Sửa chữa lấy ngay - Bảo hành dài hạn.
• Quá trình làm việc sửa chữa và thay thế linh kiện rõ ràng, nghiêm túc.
• Khách hàng sẽ được trực tiếp quan sát tất cả quy trình sửa chữa máy.
• Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm.
• Chi phí sửa chữa hợp lý nhất, tiết kiệm nhất cho khách hàng.
• Cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân trong máy của khách hàng khi sửa chữa.
 
 
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
TRUNG TÂM SỬA CHỮA BẢO HÀNH SMARTPHONE & TABLET
ĐC: 182 Phố Vọng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 090.2222.119
Hotline: 0962213866
Website: www.phonestar.vn

Mục liên quan

Thay màn hình Ipad

Thay kính, cảm ứng, màn hình

Thay màn hình Sony

Thay kính, cảm ứng, màn hình

182 Phố Vọng
090.2222.119
Hotline
096 221 3866